MEDLEMSAKTIVITETER

Aktiviteter 2024: 

Konstforening_logo

Hej alla medlemmar i KKEL.

Nu är det dags för Årsmöte följt av den sedvanliga utlottningen för medlemmar 2023.

Vi har bokat matsalen i KD för detta, men kommer också sätta upp en digital kanal, så man kan ringa in och vara med.

Tavlor och konst är nu hängda i matsalen, och utställda i glasmontern.

Och den digitala sammanställningen finns snart att hämta på vår hemsida

 För pensionärsmedlemmar eller VOP:are som vill vara på plats, så ordnar vi med besöksbrickor i receptionen.

Anmäl deltagande till någon i styrelsen om du inte redan gjort det.

Ankomst 15.55 i receptionen om du vill hinna titta på konst. 16.25 om du vill komma direkt till årsmötet.

Vid utlottningen gäller att:

 1. Vara på plats för att bevaka om man vinner.
 2. Vara med på teams, för att bevaka om man vinner
 3. Utse ett ombud, som kan meddela vilken vinst man vill ha, om man har turen på sin sida.
 4. Om man inte deltar, eller utser ett ombud, kommer man att få sig tilldelat ett konstverk i värdeordning av de kvarvarande efter utlottningen.

Nödvändiga dokument kommer att göras tillgängliga på vår hemsida  i god tid före mötet.

I år kommer det inga nya förslag på stadgeändringar, men vi ska bekräfta förra årets förslag.

Medlemsmöten (kkel.se)

Motioner inför årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 20:e Februari

Datum: Tisdagen den 27 februari

Tid:       Kl 16.30 – 18.00

Plats:    Matsalen KD och Digitalt

Med vänliga hälsningar //KKEL styrelsen (genom Gisela Bröms)

__________________________________________________________________________

Hi, now it is time for the KKEL yearly meeting, followed by the art-lottery for members 2023.

We have booked the lunchroom in KD for this, but we will also do it Digital for those who cannot attend in person.

The Digital presentation of the art is soon available on our KKEL webpage

Other document will soon be uploaded too.

Medlemsmöten (kkel.se)

If you have suggestions (motioner) to the board those should be sent to the board latest 20th of February

Regarding the lottery:

 1. Be present in Matsalen
 2. Or be present on Teams
 3. Or have a representative in place, who know your choice if you should win.
 4. If a winner is not present (in any of the way described above), the absent winners will, based on their winning-order, receive the piece of art in value-order.

(The winner with the lowest winning-order will receive the most valuable remaining piece of art.)

Date: Tuesday 27th  of February

Time:      16.30 – 18.00

Place:    in Matsalen KD and Digital

Any questions ? Don´t hesitate to send an email.

Best Regards // KKEL board (through Gisela Bröms)

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 393 008 275 907

Passcode: opV3j3

Download Teams  | Join on the web

Join with a video conferencing device

teams@video.meet.ericsson.net

Video Conference ID: 129 046 019 5

Alternate VTC instructions


To join from Standard VC device: Dial55 followed by VTC Conf ID. To join from Non Ericsson VC device Dial VTC Conf

ID@video.meet.ericsson.net

The meeting may be recorded, please give your consent/dissent to the meeting host.

Learn More  | Help

 Meeting options


Aktiviteter 2023: 

KKEL Champagneprovning med Fredrik Emberg  torsdag 28 september 2023
Rätt länk till "forms":
https://forms.office.com/e/PYDabgLuXp

Champagneprovning_23png

___________________________________________________________

Konstlotteri_2022jpg

Hej alla medlemmar i KKEL.

Nu är det dags för Årsmöte följt av den sedvanliga utlottningen för medlemmar 2022.

Vi har bokat matsalen i KD för detta, men kommer också sätta upp en digital kanal, så man kan ringa in och vara med. 

Tavlor och konst är nu hängda i matsalen, och utställda i glasmontern.

Och den digitala sammaställningen finns att hämta på vår hemsida.

Vi har utökat mötes/lotteritiden med 30 minuter, det är ju länge sedan vi kunda ha både årsmöte och utlottning vid samma tillfälle. 

För pensionärsmedlemmar som vill vara på plats, skicka ett mail till mig, så ordnar jag med besöksbrickor i Receptionen.

Receptionen är öppen till 16.00. Kommer ni senare, kontakta mig, så har jag hämtat ut korten.

Och vill man komma vid ett tidigare tillfälle och se konsten gör man på samma sätt. 

Vid utlottningen gäller att:

 1. Vara på plats för att bevaka om man vinner.
 2. Vara med på teams, för att bevaka om man vinner
 3. Utse ett ombud, som kan meddelan vilken vinst man vill ha, om man har turen på sin sida.
 4. Om man inte deltar, eller utser ett ombud, kommer man att få sig tilldelat ett kvarvarande konstverk i värdeordning baserat på vinstnummer.

Nödvändiga dokument kommer att göras tillgängliga på vår hemsida före mötet. 

I år kommer det ett förslag på stadgeändring. Styrelsern föreslår att även en Revisorsuppleant ska utses. 

http://kkel.se/medlemsmöten 

Motioner inför årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 Februari 

Datum: Tisdagen den 7 mars

Tid:       Kl 16.30 – 18.00

Plats:    Matsalen KD och Digitalt 

Med vänliga hälsningar //KKEL styrelsen (genom Ann Rehme-Persson)

------ 

Hi,

Now it is time for the KKEL yearly meeting, followed by the art-lottery for members in 2022.

We have booked the lunchroom in KD for this, but we will also do it Digital for those who cannot attend in person.

The Digital presentation of the art is now available on our KKEL webpage. Other document will be uploaded before the meeting. 

http://kkel.se/medlemsmöten 

If you have suggestions (motioner) to the board those should be sent to the board latest 28th of February 

Regarding the lottery:

 1. Be present in Matsalen

or

 1. Be present on Teams

or

 1. Have a representative in place, who know your choice should you win.

If a winner is not present (in any of the way described above), the absent winners will, based on their winning-order, receive the piece of art in value-order.

(The winner with the lowest winning-order will receive the most valuable remaining piece of art.) 

Date: Tuesday 7th of March

Time:      16.30 – 18.00

Place:    in Matsalen KD and Digital 

Any questions ? Don´t hesitate to send an email. 

  Best Regards // KKEL board (through Ann Rehme-Persson)

  ---------------------------------

"Prepper-kurs" Torsdag 19 januari 2023 17:00 - 19:00
- Sköt dig själv, kan du ta hand om dig själv kan du också hjälpa andra.
Kan du sköta dig själv under en kris?
En kostnadsfri utbildning där målet är att du ska kunna klara att ta hand om dig själv och din familjs grundläggande behov när krisen i samhället väl är ett faktum. Med enkla medel kan du klara dig riktigt bra, riktigt länge.
Under utbildningen får du bland annat tips om hur du kan förbereda dig på oväntade händelser såsom elavbrott, översvämning och extrema väderförhållanden.
Du får även information om kommunens ansvar för samhällets krisberedskap och hur du kan bidra till att skapa en tryggare kommun där du bor.
Med dig hem får du information om saker du bör tänka på innan och under tiden krisen pågår. Kan du ta hand om dig själv kan du också hjälpa andra.
"En grundläggande utbildning med information som gör att du kan börja tänka kring krisberedskap och hur jag själv kan förbereda mig för vissa situationer. Det är så enkelt att bara utgå från att samhället skall lösa allt. Men jag skall kunna klara mig själv en vecka."

Tid: Torsdag 19 Januari 2023 kl 17:00 - 19:00
Plats:  På Ericsson i Linköping
Kostnad: Null för KKEL medlemmar

Var vänlig och svara på den här kallelsen/inbjudan via länken nedan senast Torsdag 12 Januari så att vi kan förbereda kursen och lokalen.

https://forms.office.com/e/VdrNgmvsyQ

Information om vilken lokal vi använder kommer ut till de anmälda senare.
-------------------------------
Can you take care of yourself during a crisis?
A free training where the goal is to learn how to be able to take care of yourself and your family's basic needs once the crisis in society is a fact. With simple means, you can do really well, for a really long time.
During the training will you receive tips on how to prepare for unexpected events such as power outages, floods and extreme weather conditions.
You will also receive information about the municipality's responsibility for society's crisis preparedness and how you can contribute to creating a safer municipality where you live.
You will get a collection of information to bring back home with things you should think about before and during the crisis. If you can take care of yourself can you also help others.
"A basic education with information that allows you to start thinking about crisis preparedness and how I can prepare myself for certain situations. It's so easy to just assume that society will solve everything. But I should be able to manage on my own for a week. "

Time: Thursday January 19 at 17:00 - 19:00
Location: At Ericsson in Linköping
Cost: Null for KKEL members 

Please respond to this summons/invitation via the link below by Thursday January 12 so that we can make preparations and book a suitable room.

https://forms.office.com/e/VdrNgmvsyQ

Information about which premises we use will be sent to those registered later.

Aktiviteter 2022: 

KKEL Beer tasting with Jan Lindgren Tuesday November 8 2022

Beer_22jpg

Jan brygger sitt eget öl och har en stor kompetens om öltillverkning och olika sorters öl.
Jan kommer öka allas vår förståelse om vad som påverkar ölets smak och hur man brygger öl.
 Dessutom blir det ölprovning av minst 5 olika ölsorter.
Ölprovningen görs till självkostnadspris och kostar SEK 175 / person.
Tid: Tisdag 8 november kl 17:00
Plats:  På Ericsson i Linköping
Kostnad: SEK 175 / person
Var vänlig och svara på den här kallelsen/inbjudan via länken nedan senast Tisdag 1 november så att vi kan göra inköp till provningen i tid.
Information om vilken lokal vi använder kommer ut till de anmälda senare.
-----------------------------------------------------------------------------------
Jan brews his own beer and has great expertise in beer production and different types of beer.
Jan will increase everyone's understanding of what affects the taste of beer and how to brew beer.
In addition, there will be beer tasting of at least 5 different types of beer.
The beer tasting is done at cost price and costs SEK 175 / person.
Time: Tuesday November 8 at 17:00
Location: At Ericsson in Linköping
Cost: SEK 175 / person
Please respond to this summons/invitation via the link below by Tuesday November 1st so that we can make purchases for the tasting in time.
Information about which premises we use will be sent to those registered later.