MEDLEMSKAP

Medlemskap betalas som en årsavgift via "Ericsson for Me". Från 2023  är medlemsavgiften 1000 kr, varav företaget betalar 650 kr och du själv betalar 350 kr som dras på lönespecen månaden efter det att du registrerat dig.

För att registrera dig till föreningen gör du på följande sätt:
 

1) Logga in på www.ericssonforme.com

2) Gå till "Mina förmåner"

3) Under rubriken "Ericssons fritidsklubbar" väljer du "Linköping - Konst- och kulturföreningen Ericsson AB, Linköping (KKEL)"

5) Läs igenom informationen och bekräfta samt välj "Gå vidare till beställning"

6) Du kommer att få ett mail tillbaka till dig som bekräftar din beställning

7) Du är därmed registrerad i föreningen

 

Medlemskap för Pensionärer

Medlemskap betalas som en årsavgift. Från 2023 är medlemsavgiften 1000 kr, varav företaget betalar 650 kr och du själv betalar 350 kr.
Pengarna ska sättas in på BG 5832-5648. För att registrera dig till föreningen så kontaktar du medlemsregisteransvarig och kassör via mail (se fliken Kontakter), skriv ditt namn, adress, telefonnummer och mailadress.Utdrag §3 i stadgarna:

Rätt till medlemskap i föreningen har varje tillsvidareanställd vid Ericssons enheter i Linköping samt personer som har innehaft en sådan tillsvidareanställning men nu är pensionär. Sista dag för att bli medlem och kunna få en lott till innevarande års utlottning (som sker vid nästkommande årsmöte) är den 30 september. Anmälan görs enligt anvisningar på föreningens hemsida eller enligt styrelsens anvisningar.
Medlemmar som är pensionärer kan delta i alla aktiviteter, utlottningar och ingå som deltagare i inköpsgruppen.
De medlemmar som inte kan nås via ordinarie Ericsson mailadress har själva ansvaret att anmäla en aktiv mailadress till KKEL registeransvarig.
Medlemskap upphör när anställd slutar sin anställning av annan anledning än pensionering. Medlem kan dock kvarstå i föreningen verksamhetsåret ut och då vara med på årsmötet/lotteriet. Medlemsskap upphör med omedelbar verkan när medlem inte fullgjort sina skyldigheter i enlighet med denna stadga.