MEDLEMSMÖTEN
Årsmöte 2024 (Tisdag 27:e Februari 2024, kl 16.30)
Konstdokument:
Mötesrelaterade dokument (laddas upp när de är klara):

Årsmöte 2023 (Tisdag 7:e Mars 2023, kl 16.30)
Uppladdade dokument:
Konstlista_utlottning2022
Bildgalleri, utlottningsobjekt2022
Verksamhetsberättelse2022
Valberedningens_förslag
Årsmötesdokument
Uppdaterad under mötet, innehåller: Agenda, Valberedningens förslag, Verksamhetsplan, Ekonomisk redovisning, Propositioner, Revisionsberättelse
Årsmötesprotokoll