MEDLEMSMÖTEN

Årsmöte 2021 (10:e mars 2021, kl 16.30)
Uppladdade dokument.
Bildgalleri, utlottningsobjekt
Årsmötesdokument

Innehåller: Agenda, Valberedningens förslag, Verksamhetsplan, Ekonomisk redovisning, Revisionsberättelse

Inte färdigt än:

Verksamhetsberättelse 2020
Utlottningslista
Årsmötesprotokoll
Vinstlista 2021


Årsmöte 2020 (13:e februari 2020, kl 16.00)
Utlottningslista
Bildgalleri, utlottningsobjekt
Verksamhetsberättelse 2019
Proposition till Mötet om stadgar
Årsmötesdokument

Innehåller: Agenda, Valberedningens förslag, Verksamhetsplan, Ekonomisk redovisning, Revisionsberättelse
Årsmötesprotokoll
Vinstlista_2020