MEDLEMSMÖTEN

Årsmöte 2020 (13:e februari 2020, kl 16.00)
Utlottningslista
Bildgalleri, utlottningsobjekt
Verksamhetsberättelse 2019
Proposition till Mötet om stadgar
Årsmötesdokument

Innehåller: Agenda, Valberedningens förslag, Verksamhetsplan, Ekonomisk redovisning, Revisionsberättelse
Årsmötesprotokoll
Vinstlista_2020