MEDLEMSMÖTEN

Årsmöte 2022 (8:e mars 2022, kl 16.30)
Uppladdade dokument:
Verksamhetsberättelse2021 
Bildgalleri, utlottningsobjekt
Valberedningens_förslag

Årsmötesdokument
Innehåller: Agenda, Valberedningens förslag, Verksamhetsplan, Ekonomisk redovisning, Revisionsberättelse
Årsmötesprotokoll