MEDLEMSMÖTEN

Årsmöte 2021 (10:e mars 2021, kl 16.30)
Uppladdade dokument:
Verksamhetsberättelse 2020
Bildgalleri, utlottningsobjekt
Årsmötesdokument

Innehåller: Agenda, Valberedningens förslag, Verksamhetsplan, Ekonomisk redovisning, Revisionsberättelse

Inte färdigt än:
Utlottningslista
Årsmötesprotokoll