KONTAKTER

Har Du frågor är du välkommen att kontakta någon i styrelsen:
  • Ordförande, KKEL disk: Monica Wadell (tel 010-7114712, monica.wadell@ericsson.com)
  • V.ordf: Ann Rehme-Persson (ann.rehme-persson@ericsson.com)
  • Kassör: Anna Borgström  (anna.borgstrom@ericsson.com)
  • Medlemsregister Ann Rehme-Persson (ann.rehme-persson@ericsson.com)
  • Web: Lars Axelsson  (lars.axelsson@ericsson.com)
Inköpsgruppen 2021 består av följande KKEL-medlemmar:
  • Anne-Marie Hellerby <anne-marie.hellerby@ericsson.com>
  • Josefine Willners <josefine.willners@ericsson.com>
Läs mer om policyn för Inköpsgruppen samt dess ansvar i dokumentet Instruktion till Inköpsgruppen som finns länkat under Föreningsdokument.