KONTAKTER

Har Du frågor är du välkommen att kontakta någon i styrelsen:
  • Ordförande: Monica Wadell <monica.wadell.linkoping@gmail.com>
  • Vice ordförande & Medlemsregister: Camilla Nyberg <camilla.nyberg@ericsson.com>
  • Kassör & Teaterlotteri: Anna Borgström  <anna.borgstrom@ericsson.com>
  • Sekreterare & Konstförteckning:  Gisela Bröms <gisela.broms@ericsson.com>
  • Web: Lars Axelsson  <laaxen@gmail.com>
Inköpsgruppen 2023 består av följande KKEL-medlemmar:
  • Anne-Marie Hellerby <anne-marie.hellerby@ericsson.com>
  • Josefine Willners <josefine.willners@ericsson.com>
  • Hanna Snejder <hanna.snejder@ericsson.com>
  • Pia Lindbeck <pilin@lindnet.se>
Läs mer om policyn för Inköpsgruppen samt dess ansvar i dokumentet Instruktion till Inköpsgruppen som finns länkat under Föreningsdokument.