FÖRENINGSDOKUMENT

Stadgar (antagna vid årsmötet 20160210) 

Viktiga beslut (KKEL 20230428)

Regler för utlottning teaterbiljetter (från 20170711)

Instruktion till Inköpsgruppen (från 20170103)