KONTAKTER

Har Du frågor är du välkommen att kontakta någon i styrelsen:
  • Ordförande, KKEL disk: Monica Wadell (tel 010-7114712, monica.wadell@ericsson.com)
  • V.ordf: Ann Rehme-Persson (ann.rehme-persson@ericsson.com)
  • Kassör: Anna Borgström  (anna.borgstrom@ericsson.com)
  • Medlemsregister Ann Rehme-Persson (ann.rehme-persson@ericsson.com)
  • Web: Lars Axelsson  (lars.axelsson@ericsson.com)
Inköpsgruppen 2018 består av följande KKEL-medlemmar:
  • Anna Borgström
  • Ewa Melin
  • Josefine Willners
Läs mer om policyn för Inköpsgruppen samt dess ansvar i dokumentet Instruktion till Inköpsgruppen som finns länkat under Föreningsdokument.